KBO De Goede Herder

KBO Afdeling De Goede Herder is ontstaan op 21 april 1963. Ons gezellig verenigingsgebouw is gevestigd aan de Isidorusstraat 6 in Tilburg.
Op dit moment (1-1-2023) tellen wij zo’n 180 leden. De contributie bedraagt € 23,- per jaar (wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering). Het lidmaatschap is bedoeld voor senioren vanaf 50 jaar.
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag is iedereen welkom om een praatje te maken. Het eerste kopje koffie of thee, met een lekker koekje is altijd gratis.
Een greep uit de activiteiten die door ons worden georganiseerd:

En natuurlijk ontbreekt de jaarlijkse ALV, kerst- en nieuwjaarsbijeenkomst niet.

Ook ondersteunen wij andere belangen voor onze senioren die meer gericht zijn op  algemeen welzijn, zoals belastinghulp, hulp bij thuisadministratie, clientondersteuning, meedoenregeling, etc. etc.
Heeft u interesse en lijkt het u leuk om lid te worden van onze afdeling, breng gerust op een van de middagen een bezoek aan ons gezellig zaaltje. U bent van harte welkom, de thee en koffie staan klaar.
Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter:
 

Nico Landsheer          
Tel. 06-10899081
Email: nicolandsheer@home.nl

Secretaris:
 

Ton Brenders
Tel. 06-29487101
Email: ton.brenders@home.nl

Penningmeester:
 

Leo Weeterings         
Tel. 06-41579963
Email: leoweeterings@home.nl