KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief april 2020
Ondanks een heerlijke lentezon in de afgelopen weken, zijn we in zwaar weer gekomen. Erg zwaar weer zelfs. Het virus beheerst ons leven in alle facetten. Alle leuke dingen die we gewend zijn om te doen, ons sociale leven, het dagelijks praatje met familie, het zorgen voor anderen, werkelijk alles is anders nu. Deze nieuwsbrief staat feitelijk helemaal in het teken van dit gebeuren.
Op dinsdagmorgen 11 maart hebben wij als bestuur besloten om alle activiteiten in het zaaltje stil te leggen. We kregen te veel signalen dat het niet meer verantwoord was om het zaaltje open te houden. Niet veel later die dag werden er allerlei maatregelen van overheidswege afgekondigd. Waar mogelijk hebben we dat via e-mail laten weten, maar ook mensen persoonlijk benaderd, die het op hun beurt dit weer verder hebben verspreid. Dank daarvoor. Ten overvloede, hebben we een raamposter bij het zaaltje hangen met bovenstaande informatie. Wel goed om te weten dat tussentijdse veranderingen daar altijd te lezen zijn. Dus ook wijzigingen op onderstaande.

Ook op de website van de Goede Herder Zaal zullen deze tussentijdse veranderingen te lezen zijn. Degenen die daar de mogelijkheden voor hebben kunnen deze actuele informatie lezen op:
www.goedeherderzaal.nl onder het kopje “Welkom” en dan “Informatie”.

Hoe nu verder.  We houden ons volledig, en wellicht nog strenger, aan de richtlijnen die ons worden opgelegd. Vooralsnog blijft het zaaltje, helaas, tot 1 juni gesloten. Mogelijk hierover meer informatie in de ONS en nieuwsbrief van begin mei. We gaan ervan uit dat die, net zoals deze maand, normaal wordt uitgegeven.

Samen eten
Samen eten van maart is, zoals u weet, vervallen door het Coronavirus. We weten nog niet wanneer de eerstvolgende keer is. U wordt hierover tijdig geïnformeerd via de nieuwsbrief. Wie al voor “Samen eten” van maart had betaald kan kosteloos bij de eerstvolgende aanschuiven. Graag wel opnieuw aanmelden. Als u liever het geld terug wil, dan dit even aangeven bij de secretaris. 

Themamiddag bij Boerke Mutsaers op 26 maart
Ook deze ging niet door. Helaas, het beloofde een erg leuke middag te worden. We hadden er samen met veel andere organisaties al veel tijd in gestoken. Gelukkig was er sowieso al sprake van een nieuwe themamiddag in het najaar. We houden jullie daarvan te zijner tijd van op de hoogte, met een uitnodiging.

Voorjaarsreis
4 juni hadden we jullie al laten reserveren in jullie agenda. Ons gepland voorjaarsreisje naar Gouda. Dat lijkt ons nog iets te vroeg. We denken dat jullie daar zelf ook geen goed gevoel bij zullen hebben, omdat al zo snel weer te organiseren. Maar zo gauw we dat verantwoord kunnen, gaan we dat natuurlijk organiseren. “Wat in het vat zit verzuurt niet”.

ALV
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Ook die ging niet door 3 april. Wanneer het normale leven weer is teruggekeerd, het zaaltje weer open is, dan krijgen jullie via deze nieuwsbrief weer opnieuw een uitnodiging voor deze vergadering. Niet alleen de verantwoording door ons, als bestuur, over de gang van zaken, maar vooral een leuke middag voor een praatje met elkaar. Zoals we gewend zijn hebben we iets lekkers bij de thee of koffie en een hapje en drankje achteraf.

Contributie 2020
Zoals afgesproken in de Algemene Leden Vergadering van 2019 wordt de contributie vanaf 2020 verhoogd met één euro. Eind mei wordt automatisch de contributie geïncasseerd voor de mensen die een machtiging hebben afgegeven. Degene die dit niet hebben gedaan krijgen op papier een uitnodiging om de contributie handmatig te betalen. De contributie voor 2020 bedraagt € 23,00.

Nog meer over Coronavirus
Bij Contour de Twern kun je terecht voor vragen over het Coronavirus. Heeft u hulp nodig, maakt u zich zorgen, voelt u zich niet meer veilig thuis, komt uw mantelzorger even niet meer, heeft u boodschappen nodig, mist u een praatje of contact met anderen, etc. Dit zijn diverse vragen waarvoor u terecht kunt bij het AdviesPunt van Contour de Twern. Ze zijn van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar op 013-5498646. Een medewerker staat u dan te woord, gaat kijken wat u nodig heeft en probeert u te helpen.

De afgelopen periode en de komende weken zijn wij allemaal aan huis gekluisterd. KBO Brabant wil graag dat u toch contacten kunt leggen ondanks dat u thuis bent. Ze willen dat er belcirkels ontstaan. In een flyer bij de ONS wordt hier meer over verteld.

Tot slot
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 4 mei weer tegemoetzien. Hopelijk dan met meer positief nieuws. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

 

Bestuur KBO De Goede Herder