KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief december 2018

Beste leden van KBO De Goede Herder.

De bladeren zijn goeddeels gevallen. Vroeg donker. Het past helemaal bij deze tijd van het jaar. De feestdagen zijn in aantocht. We hopen dat dit voor alle leden een leuke en gezellige tijd zal worden. Kom gerust eens langs in het zaaltje op een  van de vier middagen in de week dat het zaaltje open is voor een lekker bakkie koffie, thee of iets anders. Binnenkort is de zaal natuurlijk in de Kerstsfeer.

Inschrijven Kerstbijeenkomst 20 december
Er is al massaal ingeschreven. Toch zijn er nog enkele plaatsen vrij. Kom snel inschrijven, want vol is vol. Zoals al bekend”, de bijeenkomst begint om 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.

Kerstconcert TMK La Renaissance
Het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance en het kerkkoor L'Esprit geven 9 december een gratis kerstconcert in de Lucaskerk (Het Zand) in Tilburg. De aanvang is 14.30 uur, en de entree is gratis.

Zorgverzekering 2019
Bij een inkomen lager dan ca € 1.400  (alleenstaande 65+) en € 1.900 (Gehuwde 65+) per maand én
met een max vermogen van  € 6.020,- / € 12.040,- komt u wellicht in aanmerking voor een collectieve zorgverzekering die de gemeente Tilburg aanbiedt samen met CZ en VGZ.
Als u op de site van de gemeente Tilburg (www.tilburg.nl) zoekt op CZM, dan vindt u daar ook alle gewenste informatie.
De premie van VGZ gaat € 139,64 bedragen, en dit is de uitgebreidste polis zonder eigen risico.
Bij CZ bedraagt die premie € 152,64 (wellicht nog iets uitgebreider.
Ook het KBO lidmaatschap geeft recht op korting. Zie daarvoor de website van KBO Brabant:
www.kbo-brabant.nl , bij het tabblad “voordeel”, selecteert u vervolgens “Zorgverzekeringen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kun u contact opnemen met een van de bestuursleden of Ab van Zijl, tel 06 51 08 81 74.

Ter herinnering
Vanaf vrijdag 21 december tot en met maandag 31 december is het zaaltje gesloten.
De traditionele nieuwjaarsborrel is op vrijdag 4 januari van 14.00 tot 16.00 uur

Tot slot
Het bestuur wenst alle leden een fijne decembermaand, fijne feestdagen, een leuke jaarwisseling en een voorspoedig 2019, vooral in goede gezondheid!!
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf  7 januari weer tegemoet zien.

Bestuur KBO De Goede Herder