KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief december 2019
Beste leden van KBO De Goede Herder, de winter laat zich af en toe al goed voelen. Op naar de feestelijke decembermaand en het nieuwe jaar. Hopelijk gaan jullie dat ook zo ervaren.

Kerstbijeenkomst woensdag 18 december
De inschrijving is al lang begonnen zoals jullie weten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. ..Woensdag 18 december begint de bijeenkomst om 14 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. We hebben die middag veel muziek (dit jaar geen Zand, Zeep en Soda). Verder gaan we u die middag, zoals gebruikelijk, verwennen met een lekker hapje en een drankje. De kosten zijn € 8,00 p.p. Inschrijven kan elke maandag- en vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 14.00 uur. Dit kan nog tot en met 16 december. Maar, vol is vol!! Door de kerstbijeenkomst vervalt Samen eten voor december maar januari staat weer in de planning.

Nieuwjaarsborrel vrijdag 3 januari
Nog even ter herinnering, vrijdagmiddag 3 januari van 14.00 uur tot 16.00 uur houden wij onze Nieuwjaarsborrel. Zoals gebruikelijk zorgen wij voor een drankje en een lekker hapje. Deze middag is gratis.

Ziektekostenverzekeringen 2020
Traditiegetrouw buitelen onze zorgverzekeraars in deze tijd weer over elkaar heen om ons nog betere en nog goedkopere basisverzekeringen aan te bieden. Ook de aanvullende verzekeringen zijn daarin belangrijk. Bent u tevreden met uw huidige ziektekostenverzekeraar, blijf daar dan vooral klant. Mocht u twijfelen, dan verdient wellicht de VGZ-ziektekostenverzekeraar uw aandacht. Zij presenteren speciaal voor senioren een aanvullende verzekering die daar speciaal op is afgestemd. U ontvangt als KBO lid niet alleen extra korting op de basis- en aanvullende verzekering, maar ontvangt ook jaarlijks blijvend maximaal € 17,50 als bijdrage in uw KBO-contributie. Zie een helder artikel in de ONS van november.

Enquête.
Als bestuur zijn wij voortdurend op zoek naar meer en andere activiteiten om het jullie nog meer naar de zin te maken. Samen met deze nieuwsbrief krijgen jullie een enquêteformulier. Wij doen daarin een aantal suggesties, maar ook het verzoek om die aan te vullen met jullie ideeën en wensen. Wellicht zijn ze te realiseren, zeker als meerdere mensen voor een bepaalde activiteit kiezen.

Tot slot
Als bestuur wensen wij jullie nu al een gezellige en feestelijke decembermaand toe.
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 6 januari weer tegemoetzien. Wist u dat deze nieuwsbrief ook terug te lezen is op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

Bestuur KBO De Goede Herder

                                                                                            K.B.O. De Goede Herder

ENQUÊTE: Waar is interesse voor en wat mis je?

Beste herders en herderinnen,

Al diverse jaren organiseren wij, KBO De Goede Herder, activiteiten voor onze leden. We doen dit met veel plezier en krijgen ook dikwijls complimenten dat alles zo goed georganiseerd is, daarvoor onze dank.

We kunnen natuurlijk niet alles zelf bedenken waar jullie interesse voor hebben. Daarom willen wij graag een enquête houden onder onze leden om te kijken of het mogelijk is om nieuwe activiteiten te kunnen organiseren. Natuurlijk moet hiervoor dan wel voldoende belangstelling zijn.

We hebben een kleine lijst gemaakt met onze huidige activiteiten en willen graag van jullie weten of er geen, weinig of veel interesse voor is. U kunt dit doen door een kruisje te zetten in de kolom bij geen, weinig of veel interesse. Daarnaast kunnen jullie zelf nieuwe activiteiten toevoegen zodat wij kunnen kijken of het mogelijk is en of hiervoor voldoende belangstelling is.

Wij hebben al enkele nieuwe activiteiten (jeu de boules, darts en bridge) als voorbeeld toegevoegd. Willen jullie aangeven of dit een activiteit is wat je graag of niet wil gaan doen. Natuurlijk kun je zelf ook toevoegen wat je nog mist en graag op de lijst met activiteiten wil hebben.

We zouden deze enquête graag van jullie zo snel mogelijk ingevuld terug willen zodat we voldoende tijd krijgen om volgend jaar eventuele nieuwe activiteiten te kunnen toevoegen. In december en januari hebben we de kerstbijeenkomst en nieuwjaarsreceptie. U kunt de enquête dan in het zaaltje in een daarvoor bestemde bus deponeren. Als u eerder in het zaaltje komt mag u de enquête ook al afgeven.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden.

Bestuur KBO De Goede Herder


 

Enquête K.B.O. De Goede Herder
Waar hebt u interesse in?


     


Nr.

Activiteit

Geen     interesse

Weinig interesse

Veel     interesse

1

Handwerken

 

 

 

2

Kaarten

 

 

 

3

Sjoelen

 

 

 

4

Biljarten

 

 

 

5

Diverse bordspelletjes

 

 

 

6

Bingo

 

 

 

7

Gym

 

 

 

8

Samen eten

 

 

 

9

Voorjaarsreis

 

 

 

10

Najaarsreis

 

 

 

11

Kerstbijeenkomst

 

 

 

12

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe activiteiten:

 

 

 

1

Jeu de Boules

 

 

 

2

Darts

 

 

 

3

Bridge

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Graag deze enquête ( de papieren versie natuurlijk, zoals die bij de Ons zat ) uiterlijk 6 januari 2020 inleveren in het zaaltje van De Goede Herder.

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING!

Ingevuld door: __________________________________________________________ (niet verplicht)