KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

Nieuwsbrief december 2020

Beste leden van KBO De Goede Herder,

De dagen beginnen nu echt te korten. Vooralsnog laat de echte winter nog even op zich wachten. Het virus en alle ongemakken van dien bepalen nog steeds ons leven in hevige mate. Helaas moesten ook wij het gezellige zaaltje twee weken sluiten in de afgelopen maand. Sinds vrijdag 20 november is het weer open. Op de gebruikelijke middagen én alléén voor leden van KBO de Goede Herder, en uiteraard met in acht name van de regels.

Kerstbijeenkomsten.

Deze gaan gewoon door op de reeds geplande dagen: zondagmiddag 13 december en woensdag-middag 16 december. Aanvang 14 uur, zaal open 13.30 uur. Voor de zondag liep het storm en die is inmiddels “vol”, maar er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de woensdagmiddag. Meld je dus snel aan om teleurstellingen te voorkomen. Aanmelden kan in het zaaltje bij een van de bestuursleden of Toos. We beloven u dat we er weer een leuke middag van gaan maken met livemuziek, een lekker hapje en een drankje natuurlijk.

Samenstelling bestuur.

Zoals u weet is Susanne Deryckere al bijna zes jaar onze penningmeester. Dat doet ze kundig en met veel plezier. Ook bij alle andere activiteiten die het bestuur uitvoert draagt zij natuurlijk ook haar steentje bij. Haar man en zij hebben echter besloten hun huis in Tilburg te verruilen voor een huis in het oosten van Brabant. Dat heeft haar doen besluiten om te stoppen. Helaas. Reden voor het bestuur om rond te kijken voor een goede opvolging. Uit eigen geledingen hebben we iemand gevonden die zowel mét affiniteit voor financiën alsook bestuurlijke ervaring genegen is deze taak op zich te nemen. Het betreft Leo Weeterings. Aangezien Susanne al op zeer korte termijn verhuist en wij hierdoor snel een beslissing moesten nemen, is Leo reeds door Susanne ingewerkt. Leo zal het penningmeesterschap als interim invullen totdat hij bij de komende Algemene Ledenvergadering definitief gekozen kan worden. 

Nieuw rekeningnummer.

Om meerdere redenen hebben we besloten afscheid te nemen van onze huisbankier de ABN/AMRO. We ruilen die in voor de Rabobank.
Het nieuwe rekeningnummer is NL52 RABO 0357 5792 40. Vanaf dat rekeningnummer gaan we in het komend jaar uw contributie incasseren. Leden die zelf jaarlijks de contributie overmaken verzoeken we hier rekening mee te houden.
Ook voor onze biljarters gaan we de mogelijkheid creëren om hun biljartcontributie automatisch te incasseren. Zij krijgen daar zelf uitgebreid bericht over in de komende maand.

Datums om te noteren.

Het blijven moeilijke tijden om iets te organiseren. Ook in de komende maanden nog, met mogelijk alle restricties van dien. Toch graag alvast in uw agenda of op uw kalender noteren:

Maandagmiddag 4 januari: Nieuwjaarsreceptie.
Woensdagmiddag 27 januari: Algemene Ledenvergadering. Gebruikelijk was maart, maar vanaf volgend jaar wordt dit vervroegd naar eind januari.

Over beide bijeenkomsten krijgt u meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Wellicht ten overvloede:
Dinsdag 8 december is het gewoon bingo.
Alle zondagen zijn we gewoon open in december en januari. Dus ook 27 december en 3 januari.

U begrijpt, dat we wel op de vrijdagen 25 december en 1 januari zijn gesloten.

 

Tot slot.

We hebben namens alle leden een bloemetje laten bezorgen bij Jurgen van Poppel. Onze kok van het “samen eten”, die zo’n ongelukkige val heeft gemaakt enkele maanden geleden. Hij revalideert goed, en stelde de verrassing erg op prijs.

De volgende ONS, het decembernummer, komt op maandag 21 december uit. Daarin ook weer natuurlijk de volgende nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl  onder het kopje van KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Het blad ONS is ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

 

Bestuur KBO De Goede Herder

 

 

Afspraken De Goede Herderzaal ter voorkoming Coronavirus

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten

lichte hoest of verhoging (koorts)? Blijf thuis en ziek uit!!

Basisregels

Als je 1x op het pompje drukt (1 druppel) is voldoende.

De automatische deur is buiten functie gezet.

Daardoor wordt en blijft dit voor deze middag uw stoel.

De gastdames voorzien jullie, op gepaste afstand, van consumpties aan tafel.

Gebruik dit bordje zodat op afstand gezien kan worden of het toilet vrij is.
Na bezoek van het toilet minimaal 20 seconden handen wassen.