KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief februari 2020

Beste leden van KBO De Goede Herder, de winter gaat met temperaturen boven het vriespunt gestaag aan ons voorbij. Nog geen sneeuwvlokje gezien. Wellicht dat februari ons al enigszins de lentezon kan bezorgen. Februari heeft er één dag extra voor dit jaar.

Resultaat enquête
Afgelopen december hebben we een enquête gehouden onder onze leden. We wilden namelijk graag weten waar interesse voor is. 33 leden hebben de enquête ingeleverd en dit is maar 18% van alle leden. We concluderen hieruit dat ± 80% tevreden is met de activiteiten die wij nu reeds organiseren. Het resultaat van de ingeleverde enquêteformulieren is dat een 5-tal huidige activiteiten hoog scoren. Dit zijn: samen eten (20x), voorjaarsreis (23x), najaarsreis (23x), kerstbijeenkomst (26x) en nieuwjaarsbijeenkomst (26x). We blijven dit zeker in ons jaarlijks activiteitenprogramma houden.
Daarnaast is er ook meer interesse voor kaarten, met name rikken. Op dit moment wordt al door een 5-tal leden elke week gespeeld en nu hebben zich ook weer enkele nieuwe leden aangemeld. We komen nog 1 à 2 personen tekort om met een tweede 4-tal te kunnen rikken. Dus meld je aan!!
Er zijn diverse suggesties gedaan voor nieuwe activiteiten maar jeu de boules sprak de leden het meeste aan. We kunnen natuurlijk niet alle nieuwe activiteiten opstarten want dit vergt nogal wat tijd van ons. Daarom starten we met jeu de boules en gaan de komende periode onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om een baan te creëren. Zodra we meer informatie hierover hebben zullen we jullie in de nieuwsbrief op de hoogte brengen.

Samen eten donderdag 27 februari 2020
Natuurlijk deze maand ook weer! Deze keer:

Voorgerecht: Preisoep
Hoofdgerecht: Mixed grill met pepersaus, aardappelkroketjes en witte koolsalade
Toetje: Bavarois met slagroom

U kunt weer inschrijven tegen betaling van € 10,- (incl. drankjes, thee en koffie toe) vanaf vrijdag 7 februari, verder elke maandag- en vrijdagmiddag van 13 tot 14 uur, tot en met uiterlijk maandag 24 februari in het zaaltje.

Huursubsidie
Door het verhogen van de maximale inkomensgrens met circa € 5000,- komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag sinds 1 januari 2020. Wellicht is dat op u van toepassing. Kijk het na, of laat het nakijken op www.toeslagen.nl.  Eventueel kunt u ook een beroep doen op een van de bestuursleden.

Muziekmiddag
Vorige maand hebben wij jullie al laten weten dat we zondagmiddag 16 februari een muziekmiddag organiseren. De Beneluxband treedt voor u op. Ca 24 muzikanten spelen dans-, populair- en marsmuziek.
De zaal is open vanaf 13.30 uur. De entree is gratis! En natuurlijk is het eerste kopje thee of koffie voor onze rekening. Jullie zijn van harte welkom voor een gezellige middag.
Helaas kunnen onze biljarters die middag geen gebruik maken van het biljart.

Passiespelen in Tegelen.
KBO afdeling Reeshof organiseert op zondag 7 juni een uitstapje met bezoek aan de Passiespelen in Tegelen. Dit is een supermooi uitstapje, met vervoer per bus en diner achteraf.
Er is nog plaats in de bus. We hebben uitgebreide informatie opgehangen op het prikbord in het zaaltje. De kosten zijn € 72,-.

VGZ en contributie KBO
Indien u een ziektekostenverzekering heeft bij VGZ én u bent daar aangemeld als KBO lid, dan kunt u daar uw KBO contributie declareren. Dat declareren blijkt nogal ingewikkeld te zijn. KBO Brabant gaat in overleg met VGZ om een eenvoudige manier te maken voor deze declaratie. In de ONS van maart zal hierover verder uitleg worden gegeven.

Tot slot

Donderdag 26 maart:
Samen met o.a. Contour de Twern, alle KBO-afdelingen van Tilburg West en De Zonnebloem wordt een themamiddag georganiseerd op donderdag 26 maart bij Boerke Mutsaers. Het gaat die middag o.a. over dementie, vergeetachtigheid e.d., en zal er op een ludieke manier worden gepresenteerd. De koffie en thee met iets lekkers is gratis. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.

De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 2 maart weer tegemoetzien. Daarin ook de agenda voor onze ledenvergadering op vrijdag 3 april. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

 Bestuur KBO De Goede Herder