logo
Kom Bij Ons
KBO De Goede Herder                                                                       Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                                         Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                               Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                                  BANK NL52 RABO 0357 5792 40
www.goedeherderzaal.nl                                                                                      K.v.K. 18074057

 

Nieuwsbrief februari 2023

Beste leden van KBO De Goede Herder,

De feestdagen liggen alweer enkele weken achter ons. De feestelijk versierde kerstbomen zijn uit het beeld verdwenen. De grauwe januarimaand bracht ons tot nu toe al veel regen, en de laatste dagen ook veel kou en sneeuw. Kacheltje aan dus, helaas. Hopelijk blijkt over enkele maanden dat de energietoeslagen, die we allemaal hebben ontvangen, toereikend zijn geweest.

Onze afdeling merkt nauwelijks iets van terugloop in het ledenaantal. Dit in tegenstelling tot een aantal andere afdelingen. Wekelijks melden zich nieuwe leden. Dat geeft ons, als bestuur én vrijwilligers, het gevoel dat we onze energie in de juiste zaken en activiteiten steken. In deze nieuwsbrief leest u meer over deze activiteiten.

Nieuwjaarsbijeenkomst maandag 2 januari

Tot ons genoegen werd deze bijeenkomst erg druk bezocht. C.a. 65 leden wensten elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, de beste wensen voor dit nieuwe jaar. Vooral een gezond nieuw jaar werd regelmatig gehoord. Wij als bestuur sluiten daar natuurlijk graag bij aan!

Contributie

Eind februari wordt automatisch de contributie geïncasseerd van de leden die een machtiging hebben afgegeven. Degenen die dit niet hebben gedaan krijgen op papier een uitnodiging om de contributie handmatig te betalen. De contributie voor 2023 bedraagt net zoals vorig jaar € 23,00. De incasso van de contributie die onze biljarters jaarlijks betalen zal eind maart worden uitgevoerd.

ALV

In maart staat onze jaarlijkse en gebruikelijke Algemene Leden Vergadering weer op de planning. En wel op vrijdag 24 maart, 14.00 uur. In de volgende nieuwsbrief de uitnodiging en agenda.

Informatieboekje

Al enkele jaren kregen nieuwe leden van ons een informatieboekje met wetenswaardigheden over onze afdeling. Die was nodig aan een update toe, en dat hebben we de laatste weken gedaan. Met deze ONS krijgen jullie allemaal het spiksplinternieuwe informatieboekje. Veel leesplezier!

Samen eten

Jarenlang, met slechts een kleine onderbreking, heeft Jurgen van Poppel, als cateraar, ons laten genieten van zijn 3-gangen menuutjes. Daar is sinds zondag een week geleden een abrupt einde aan gekomen. Zoals de trouwe bezoekers van deze bijeenkomsten weten bereidde hij dit thuis voor en serveerde dit dan vervolgens uit met o.a. zijn ouders. Zijn ouders blijken daar om redenen niet meer toe in staat, of wilden niet meer. Jurgen alleen kan dat niet aan, liet hij weten. Dus dan houdt het op.

We wilden de leden die zich hadden ingeschreven, persé, niet teleurstellen deze maand. Vandaar dat we als bestuur, ondanks de korte tijd die we hadden, toch het menu hebben kunnen presenteren, waar men zich voor had ingeschreven. Sterker nog, het was nog uitgebreider.
De reacties van de aanwezige leden waren alleen maar positief. Waarvoor onze dank.

Hoe nu verder? Dit samen eten blijkt een groot succes te zijn en dat willen we graag in stand houden. In combinatie met alle andere lopende zaken, waar wij als bestuur mee te maken hebben, restte ons te weinig tijd om nu al  goede afspraken te maken met een nieuwe cateraar. En dan dusdanige afspraken, dat we jullie alweer concreet, in deze nieuwsbrief, een nieuw voorstel voor een menu kunnen doen voor de volgende maand.

Wij selecteren op korte termijn, zorgvuldig, een andere cateraar. Uiteraard moet die qua prijs en kwaliteit voldoen aan onze wensen. Maar ook de continuïteit is van belang, dat blijkt wel. We hebben dus even de tijd nodig om dat goed te doen, maar dat gaat ons lukken! Vanaf 3 februari zitten wij op vrijdag- en maandagmiddag tussen 13 en 14 uur weer klaar om jullie namen te noteren. Het menu? Tja, dat hoor je op dat moment. Een verrassing dus.
Samen eten in februari is in ieder geval op donderdag 16 februari vanaf 17.30 uur. Zaal open vanaf 17 uur.
Kosten zijn, inclusief drankjes en koffie of thee na  15,00 per lid. Niet-leden betalen € 17,50.

Tot slot

De volgende ONS, het maartnummer, komt uit op maandag 27 februari. Uiterlijk in die week wordt deze bij u bezorgd.

Nog even goed om te weten:

 

Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl.  Onder het kopje van KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Het blad ONS is ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

Bestuur KBO De Goede Herder