KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief januari 2020

Beste leden van KBO De Goede Herder, de feestdagen liggen al weer achter ons. We zitten midden in de winter. Hopelijk kunnen we jullie de komende maanden nog wat warmte brengen in de vorm van activiteiten. Maar allereerst, namens het gehele bestuur, een voorspoedig en bovenal een gezond 2020 gewenst.

Kerstbijeenkomst
Op 18 december, in een bomvolle zaal, hebben ruim 80 leden genoten van een leuke en gezellige Kerstbijeenkomst. Bart van Loon presenteerde een gezellig en stemmig muziekprogramma in de vorm van een bingo. Daaromheen serveerde onze gastdames de leden op heerlijke hapjes en drankjes. Wij kijken er met veel plezier op terug.

Nieuwjaarsreceptie
Ook afgelopen vrijdag was het weer gezellig druk op onze nieuwjaarsbijeenkomst. Na de koffie en thee was er een drankje voor iedereen en er was ook weer gezorgd voor een lekker hapje tussendoor. In een leuke en gemoedelijke sfeer werden vele handen geschud en de beste wensen voor 2020 overgebracht. Om nog wat herinneren van het afgelopen jaar op te roepen werden op een groot scherm foto’s van diverse activiteiten van 2019 getoond, wat menigmaal tot gesprekstof heeft geleid.

Samen eten donderdag 30 januari 2020
Zoals afgesproken gaan we tot aan de zomer weer verder met het organiseren van deze gezellige en goed bezochte bijeenkomsten. Deze keer:

Voorgerecht: Tomaten-groentensoep met stokbrood.
Hoofdgerecht: Draadjesvlees, aardappelpuree en rode kool
Toetje: Tiramisu

U kunt weer inschrijven tegen betaling van € 10,- (incl. drankjes, thee en koffie toe) vanaf vrijdag 10 januari, elke maandag- en vrijdagmiddag van 13 tot 14 uur, tot en met uiterlijk maandag 27 januari in het zaaltje.

Datums om te noteren
Zondag 16 februari:
Zoals u weet zijn wij in de “donkere” maanden ook op zondagmiddag geopend. We gaan iets nieuws organiseren. Zondag 16 februari wordt een gezellige muziekmiddag en dan zal een band optreden, genaamd Beneluxband. Deze band bestaat uit ca 24 muzikanten en spelen dans-, populair- en marsmuziek. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

Donderdag 26 maart:
Samen met o.a. Contour de Twern, alle KBO-afdelingen van Tilburg West en De Zonnebloem wordt een themamiddag georganiseerd op donderdagmiddag bij Boerke Mutsaers. Het gaat die middag o.a. over dementie, vergeetachtigheid e.d., en zal op een ludieke manier worden gepresenteerd. Ook daar meer over in de komende nieuwsbrieven.

Vrijdag 3 april:
Ook deze datum is het noteren waard, we hebben dan weer onze Algemene Leden Vergadering. We gaan die dit jaar op vrijdagmiddag 3 april houden. De uitnodiging mét agenda ontvangt u met de nieuwsbrief van maart.

Tot slot
Tot begin januari hadden jullie de mogelijkheid om het enquêteformulier in te leveren. Het deed ons goed dat we er een behoorlijk aantal terug hebben mogen ontvangen. We gaan ons daar over beraden, en informeren jullie daarover in de volgende nieuwsbrief.

De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 3 februari weer tegemoetzien. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen is op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

 

Bestuur KBO De Goede Herder