KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief juni/juli 2019

Beste leden van KBO De Goede Herder. Dit is de “zomer nieuwsbrief” voor juni én juli. De volgende ontvangt u begin augustus, zoals gebruikelijk netjes gevouwen in de ONS.

Bingo in juni
Gebruikelijk op de tweede donderdag van de maand. Door onze voorjaarsreis is deze een week naar voren geschoven: donderdag 6 juni dus. Ook in juli gaat dit gewoon door, en dan weer op de tweede donderdag: 11 juli.

Zaaltje open in juli
In tegenstelling tot andere jaren is het zaaltje op de gebruikelijke dagen gewoon open. Er is één uitzondering, en dat is roze maandag 22 juli. In de kermisweek dus, dan zijn we gesloten. Wellicht ten overvloede voor onze biljarters: vanwege grootschalig onderhoud van onze twee biljarts; spelen is niet mogelijk van 1 t/m 5 juli.
LET OP: maandag 10 juni (2e Pinksterdag) zijn we ook gesloten!

Brabantse spreuken en scheldnamen
In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid geschreven over dit prachtige boek. We hebben nog enkele exemplaren te koop. Tegen betaling van € 10,- te verkrijgen bij onze secretaris Ton Brenders.

Voorjaarsreis
De bus is vol! 65 leden hebben zich ingeschreven voor de Smokkeltocht donderdag 13 juni!
Plaats van vertrek: Petrus Canisiusstraat
Aanwezig: 08.15 uur
Tijdstip van vertrek: 08.30 uur
Verwacht tijdstip van terugkomst ca 20.00 uur.
Vergeet uw betalingsbewijs / instapkaart niet.

Tot slot
Het bestuur wenst u een fijne zomer met veel aangenaam weer.
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 5 augustus weer tegemoetzien. Wist u dat deze nieuwsbrief ook terug te lezen is op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor ‘nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

Bestuur KBO De Goede Herder