KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

Nieuwsbrief juni 2020

 

Beste leden van KBO De Goede Herder,

Een extra nieuwsbrief! Dat hadden we jullie toegezegd wanneer er ontwikkelingen zouden zijn. En die zijn er. In de afgelopen weken, die ons een prachtig voorjaar hebben gegeven, zijn de regels gelukkig weer wat versoepeld door RIVM en werden verwoord door onze bezielende leider Mark Rutte c.s.

Op basis van die informatie, en in samenspraak met o.a. de beheerder van de zaal, heeft jullie bestuur besloten de zaal m.i.v. woensdagmiddag 3 juni weer te openen. Dit echter onder strikte regels. Die vinden jullie op de achterkant van dit document. En we vragen de leden, die onze zaal gaan bezoeken, die regels echt goed ter harte te nemen.

Jullie lezen daarin niets, over het gebruik van monddoekjes. Dat is wat ons betreft géén verplichting. Maar voel je vrij om die wel te gebruiken.

We beperken ons in de maand juni, tot het open zijn op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 12.45 uur tot uiterlijk 17.00 uur. Uitbreiden van activiteiten zoals de maandelijkse bingo en “samen eten” doen we op z’n vroegst pas weer in juli.
Het gymmen op de woensdagmorgen starten we weer in september.

Onze biljarters hebben aanvullende regels gekregen om hun geliefde hobby en sport ook weer te kunnen uitoefenen. Zij zijn daar separaat van op de hoogte gesteld.

Het juni/juli nummer van de ONS ontvangen jullie vanaf 8 juni. Daarin ontbreekt de gebruikelijke nieuwsbrief. De volgende ONS, het augustusnummer komt op 27 juli uit. Vanaf deze zomer zal dat, om redenen, voortaan altijd op de laatste maandag van de maand zijn.

In die tussentijd (twee maanden) kan van alles gebeuren, het intrekken van de nieuwe regels, maar ook verdere versoepeling per b.v. 1 juli. Daarom kunnen jullie in de laatste week van juni ook weer een extra nieuwsbrief tegemoet zien. Daarin informeren we jullie hoe we verder gaan. Dus de bingo, samen eten, en hopelijk ook de geplande najaarsreis op 10 september.

Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl  onder het kopje van KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Het blad ONS is ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

We kijken er naar uit om jullie weer in goede gezondheid te ontmoeten.
Bestuur KBO De Goede Herder

 

Afspraken De Goede Herderzaal ter voorkoming Coronavirus

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten

lichte hoest of verhoging (koorts)? Blijf thuis en ziek uit!!

Basisregels

Als je 1x op het pompje drukt (1 druppel) is voldoende.

De automatische deur is buiten functie gezet.

Daardoor wordt en blijft dit voor deze middag uw stoel.

De gastdames voorzien jullie, op gepaste afstand, van consumpties aan tafel.

Gebruik dit bordje zodat op afstand gezien kan worden of het toilet vrij is.
Na bezoek van het toilet minimaal 20 seconden handen wassen.