KBO De Goede Herder                                                   

Email: abvanzijl@gmail.com
Ab van Zijl Secretaris                                              BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
06-51088174                                                                                           K.v.K. 18074057
Mozartlaan 711                                                                         www.goedeherderzaal.nl
5011 ST TILBURG                                   Verenigingsgebouw: Isidorusstr 6, Tilburg,

 

 

Nieuwsbrief maart 2018

Beste leden van KBO de Goede Herder.
Terwijl ik dit schrijf zie ik temperaturen onder nul op mijn thermometer in mijn behaaglijk warme woonkamer. Brrrrrrrrr. Na de prachtige Olympische Winterspelen met veel medailles voor onze landgenoten, kunnen we hier in Nederland wellicht ook nog wat wedstrijden tegemoetzien, maar dan op natuurijs. En daarna …. op naar de lente!!!!
Samen uit eten.
Op 22 maart is vanaf half zes de zaal weer open.
Voorgerecht: keuze uit groentesoep of salade. Hoofdgerecht: Mixed grill met pepersaus, pommes duchesses en boontjes, met als nagerecht ijs met aardbeiensaus en slagroom.
De kosten zijn (incl. drankjes én koffie of thee na afloop) € 10 (Ook voor introducees). Inschrijven kan op maandag en vrijdag, tussen 13 en 14 uur, tot uiterlijk 19 maart.
Babbeltruc.
Op dinsdagmiddag 27 februari was Jan van Beerendonk met zijn team in het zaaltje. Met leuke sketches en wetenswaardigheden, wist hij ons duidelijk te maken, dat een paar seconden van onoplettendheid, zowel buiten op straat, als binnen in je eigen vertrouwde omgeving funest kan zijn. Helaas was de opkomst gering. Wellicht door het gure weer. Degenen die er wel waren hadden in ieder geval een vermakelijke en zeker een leerzame middag.
Biljartkampioenen
Op 26 februari werd het eerste team van onze biljartvereniging in een thuiswedstrijd kampioen van hun klasse; de 1e klasse. In de komende weken kunnen zij zich door een soort van nacompetitie nog laten kronen tot kampioen van Tilburg. Dat zou een olympisch resultaat zijn. Volgende maand laten we jullie weten hoe dit is afgelopen.
21 maart
Woensdagmiddag 21 maart is het zaaltje voor ons als KBO leden gesloten. Op die dag vinden zowel gemeenteraadsverkiezingen plaats als het Referendum. Het zaaltje is die dag dus uitsluitend geopend voor de verkiezingen.

 

Belastingaangifte 2017
Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte.. Ook dit jaar is Ad van Rooy weer bereid gevonden om dit voor de leden van KBO de Goede Herder te doen. Voor een machtigingscode kunt u ZELF telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst, telefoon: 088 1236555, om deze code op te vragen. Je hebt daar niet persé een digid voor nodig maar je moet daarvoor wel je BSN en geboortedatum bij de hand houden. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de eventuele partner. U kunt met Ad van Rooy een afspraak maken op telefoonnummer 013 468 27 68. Graag bellen op werkdagen tussen 10 en 12 uur in de ochtend.

Algemene ledenvergadering op 30 maart
We hebben u al enkele keren laten weten dat onze Algemene Leden Vergadering plaatsvindt op vrijdag 30 maart vanaf 14 uur. Wij hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn. Als bestuur verantwoorden wij u over de gang van zaken van het afgelopen jaar, en horen wij ook graag wat u daarvan vindt. Koffie/thee met een lekkernij staan voor u klaar. Op de laatste pagina van dit schrijven treft u de agenda aan!!!
In deze vergadering zal ook de hoogte van de contributie voor 2018 worden bepaald. Daarna zal pas incasso plaatsvinden voor de mensen die een machtiging hebben afgegeven.

Meedoenregeling.
Ook dit jaar heeft de Gemeente Tilburg voor de inwoners met een laag inkomen de Meedoenregeling. Dit betekent 100 euro voor de financiering van bepaalde activiteiten.
Als u een inkomen heeft dat lager is dan 130 % van het sociaal minimum en niet te veel spaargeld, dan heeft u recht op de meedoenregeling.  Dat betekent, dat u een keertje naar de Schouwburg kunt gaan, of dat u hiervan de KBO-contributie en eventuele andere KBO-activiteiten, zoals samen eten en dagreisje kunt betalen.
Denkt u dat u recht heeft op de meedoenregeling meldt u zich dan bij de gemeente.
De gemeente stuurt u een brief met uw meedoenregelingnummer.
Als u die brief aan onze secretaris Ab van Zijl laat zien dan kan hij de gegevens noteren. U kunt dan tot 100 euro "Meedoen".
De volgende ONS én nieuwsbrief ontvangt u vanaf maandag 9 april 2018.
Met vriendelijke groet,
Bestuur afdeling KBO de Goede Herder


KBO
Afdeling de Goede Herder

______________________________________________________________________________________________________________________________


Algemene Ledenvergadering 2018
Vrijdag 30 maart, 14 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de jaarvergadering van 2017
 4. Jaarverslag 2017 (toelichting door de secretaris)
 5. Financieel verslag 2017 (toelichting door de penningmeester)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Verkiezing nieuwe kascommissie
 8. Begroting 2018
 9. Contributie 2018
 10. Pauze
 11. Bestuursverkiezingen. Volgens schema treedt Ab van Zijl af. Eventueel nieuwe kandidaten kunnen zich tot 30 maart, 14 uur melden bij een van de bestuursleden
 12. Activiteiten komend jaar.
 13. Rondvraag
 14. Sluiting