KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden van KBO De Goede Herder. Vorige maand schreef ik over koude en gladheid, maar zie, zo’n vroege lente hebben we nog nooit gehad. Krijgen we een herhaling van de vorige zomer??

Inschrijven “samen eten” donderdag 28 maart
Zaal open 17.30 uur.

Voorgerecht keuze uit: Lauwwarme salade van gevogelte óf groentesoep/stokbrood

Hoofdgerecht: Kippenbil met kruidensaus, aardappelschijfjes en gemengde groenten

Toetje: Perzik met ijs en aardbeiensaus
Inschrijven tegen betaling van € 10,- (incl. drankjes) kan vanaf 8 maart elke maandag- en vrijdagmiddag van 13 tot 14 uur tot uiterlijk maandag 25 maart in het zaaltje.

Verkiezingen woensdag 20 maart

Woensdagmiddag 20 maart is het zaaltje voor ons als KBO leden gesloten.
Op die dag vinden vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur zowel verkiezingen plaats voor Provinciale Staten als voor het Waterschap.
Het zaaltje is die dag dus uitsluitend geopend voor de verkiezingen.

Zaaltje open op zondag
Zoals jullie weten was het zaaltje de afgelopen donkere maanden ook elke zondagmiddag geopend. Al eerder hadden we aangegeven dat dat tot mei zou zijn. We hebben besloten dat de maand maart de laatste maand zal zijn. Dus zondag 31 maart zal de laatste zijn dit jaar. Na de zomer laten we u weer weten wanneer de zaal weer open is op zondagmiddag.

Belastingaangifte 2018
Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte. Ook dit jaar is Ad van Rooy weer bereid gevonden om dit voor de leden van KBO de Goede Herder te doen. Voor een machtigingscode kunt u ZELF telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst, telefoon: 088 1236555, om deze code op te vragen. Je hebt daar niet persé een Digid voor nodig maar je moet daarvoor wel je BSN en geboortedatum bij de hand houden. De mogelijkheid bestaat, dat u sinds dit jaar, al automatisch bericht hebt gehad van de belastingdienst. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de eventuele partner. U kunt met Ad van Rooy een afspraak maken op telefoonnummer 013 468 27 68. Graag bellen op werkdagen tussen 10 en 12 uur in de ochtend.

Algemene ledenvergadering vrijdag 29 maart
We hebben u al enkele keren laten weten dat onze Algemene Leden Vergadering plaatsvindt op vrijdag 29 maart vanaf 14 uur. Wij hopen dat veel leden aanwezig zullen zijn. Als bestuur verantwoorden wij u over de gang van zaken van het afgelopen jaar, en horen wij ook graag wat u daarvan vindt. Koffie/thee met een lekker stuk gebak staan voor u klaar. We sluiten af met een glaasje en een hapje. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief treft u de agenda aan!!!
In deze vergadering zal ook de hoogte van de contributie voor 2019 worden bepaald. Daarna zal pas incasso plaatsvinden voor de mensen die een machtiging hebben afgegeven. En de bedoeling is dat deze afschrijving eind mei plaatsvindt.

Meedoenregeling
Ook dit jaar heeft de Gemeente Tilburg voor de inwoners met een laag inkomen de Meedoenregeling. Dit betekent 100 euro voor de financiering van bepaalde activiteiten.
Als u een inkomen heeft dat lager is dan 130 % van het sociaal minimum en niet te veel spaargeld, dan heeft u recht op de Meedoenregeling.  Dat betekent, dat u een keertje naar de Schouwburg kunt gaan, of dat u hiervan de KBO-contributie en eventuele andere KBO-activiteiten, zoals samen eten of dagreisje kunt betalen.
Denkt u dat u recht heeft op de Meedoenregeling meldt u zich dan bij de gemeente.
De gemeente stuurt u een brief met uw Meedoenregelingnummer.
Als u die brief aan onze secretaris Ton Brenders laat zien, dan kan hij de gegevens noteren. U kunt dan tot 100 euro "Meedoen".

Tot slot
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 1 april (dit is geen grap) weer tegemoetzien. Wist u dat deze nieuwsbrief ook terug te lezen is op de site van www.goedeherderzaal.nl Onder het kopje KBO kun je kiezen voor ‘nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

Bestuur KBO De Goede Herder