KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief maart 2020

De winter, die eigenlijk geen winter was, sluit af met de ene storm na de ander. Wel typisch dat het tot nu toe steeds op zondag was. Hopelijk de overgang naar mooi en rustig lenteweer. De eerste krokussen staan overigens alweer in bloei.

Jeu de Boules
Naar aanleiding van de enquête gaan we in ieder geval proberen onze activiteiten uit te breiden met jeu de boules. De huidige jeu de boulesbaan, vlak achter het zaaltje, hebben we daarbij op het oog. Deze ligt er op dit moment verwaarloosd bij. Via de wijkraad is dit in de afgelopen weken al aangekaart bij de gemeente Tilburg. Deze neemt het mee bij de herinrichting van de buurt in het komend jaar. We houden jullie op de hoogte.

Samen eten donderdag 26 maart 2020
Het is en blijft gezellig. In ieder geval één keer in de maand met z’n allen gezellig aan tafel. In maart hebben we de volgende keuze:

Voorgerecht: Kerriesoep met kipreepjes en stokbrood
Hoofdgerecht: Bami schotel met saté en Foe yong hai
Toetje: Perzik met ijs en aardbeiensaus.

U kunt weer inschrijven tegen betaling van € 10,- (incl. drankjes, thee en koffie toe) vanaf vrijdag 6 maart, verder elke maandag- en vrijdagmiddag van 13 tot 14 uur, tot en met uiterlijk maandag 23 maart in het zaaltje. Zoals gebruikelijk zaal open vanaf 17.30 uur!

Voorjaarsreis
Jaja, we houden ons er alweer mee bezig. Jullie kunnen al donderdag 4 juni op de kalender of in jullie agenda schrijven. We gaan dit keer Gouda bezoeken. Ook voor de leden die wat minder mobiel zijn wordt dit een erg leuk uitstapje, en wat een hele dag gaat duren. Meer informatie hierover in de nieuwsbrief van april. Ook over de mogelijkheid tot inschrijven.

Muziekmiddag
Zondag 16 februari heeft de Beneluxband ons aangenaam verrast. Met een zeer uitgebreid repertoire hebben ze de aanwezigen op een leuke en gezellige manier onderhouden, onder het genot van een glaasje en een hapje. Ondanks het stormachtige weer hebben tientallen leden dit optreden bezocht. Zeker voor herhaling vatbaar.

Maandelijkse bingo
Zoals jullie weten zijn wij als afdeling KBO De Goede Herder niet alleen de huurder van het zaaltje. Zangkoren, hobbycomputerclub, orchideeënclub, de Zonnebloem, etc. etc. huren ook met enige regelmaat deze ruimte. Een nieuwe, wekelijkse activiteit, wordt daaraan toegevoegd. Een vorm van Chinese bewegingsleer. In een van de volgende nieuwsbrieven zullen wij jullie hierover informeren.  Door deze uitbreiding hebben wij het verzoek gekregen om onze maandelijkse bingo te “verhuizen” van de tweede donderdagmiddag van de maand naar de tweede dinsdagmiddag. De leden die in februari aanwezig waren hebben we daarover gepolst, en op een uitzondering na, had iedereen daar vrede mee.
In maart blijft het nog onveranderd. Vanaf april draaien we dus de bingo op de tweede dinsdag van de maand. In maart is het dus nog donderdag 12 maart en de eerste bingo in april is dinsdag 14 april!!

Kampioen biljartcompetitie
Ook dit jaar weer met 4 teams deelgenomen aan de biljartcompetitie binnen Tilburg (Bilcom).
Ons 3e team heeft afgelopen donderdag, 20 februari, haar laatste competitiewedstrijd gespeeld en ze hadden een voorsprong van 0,23 punt op nr. 2, Noordhoek 3. Om zeker te zijn van de 1e plaats moesten ze het maximale aantal punten (50) halen. Dit kan alleen als alle 5 spelers hun partij winnen. Het was een enerverende strijd. De 1e partij ging probleemloos, Ab van Zijl was in 13 beurten klaar met zijn tegenstander. De eerste 10 punten waren binnen. Piet Kokx, onze jongste aanwinst en een grote toegevoegde waarde voor het team, had in voorgaande wedstrijden al laten zien dat hij zijn mannetje staat. Echter deze laatste wedstrijd had hij het moeilijk, de zenuwen gierden door zijn keel, maar ondanks dat wist hij er toch nog een remise uit te slepen, weer 10 punten. Carel Erkeland speelde rustig zijn partijtje, zoals we van hem gewend zijn, en haalde ook 10 punten. Hennie van Dun had het moeilijk, na 18 beurten stond hij 11 caramboles achter maar met een serie van 10 achterhaalde hij zijn tegenstander en kon er ook nog een remise uitslepen, weer 10 punten. De druk lag nu bij de laatste speler, Wim Schoorl. Wim kennende zou dit geen probleem zijn. Het is een koele kikker die voor niemand bang is en niet van zijn stuk te krijgen. Hij speelde probleemloos zijn wedstrijd en won in een regelmatige partij in 25 beurten. De 50 punten waren binnen en niet meer te achterhalen. Kampioen!!
Ab, Piet, Carel, Hennie en Wim van harte gefeliciteerd met het kampioenschap.
Ook Jef Verhagen en Jos Ligtenberg van harte gefeliciteerd want jullie hebben ook je steentje, zeg maar steen, bijgedragen. Het is jammer dat jullie door omstandigheden niet alle wedstrijden hebben kunnen spelen. Proficiat!!

Regiotaxi
Heeft u een pasje voor de regiotaxi? Let dan goed op hoe lang dit geldig is. Meestal is dit maximaal 5 jaar. Het kan ook korter zijn.
In de brief die u van de gemeente bij uw aanvraag hebt gekregen staat in tot wanneer het pasje geldig is. 
Neem tijdig, liefst drie maanden van tevoren, contact op met de gemeente om verlenging aan te vragen.

Zaaltje open op de zondagmiddag
Maart is de laatste maand waarop u nog op de zondagmiddagen gezelligheid kunt vinden in ons zaaltje. Vanaf april zijn wij gesloten op de zondag. Natuurlijk zullen wij u weer tijdig berichten als het weer open is in het najaar. De laatste zondag is 29 maart!!

Belastingaangifte 2019

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte. Ook dit jaar is Ad van Rooy weer bereid gevonden om dit voor de leden van KBO De Goede Herder te doen. Voor een machtigingscode kunt u ZELF telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst, telefoon: 088 1236555, om deze code op te vragen. Je hebt daar niet persé een Digid voor nodig maar je moet daarvoor wel je BSN en geboortedatum bij de hand houden. De mogelijkheid bestaat, dat u sinds dit jaar, al automatisch bericht hebt gehad van de belastingdienst. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de eventuele partner. U kunt met Ad van Rooy een afspraak maken op telefoonnummer 013 468 27 68. Graag bellen op werkdagen tussen 10 en 12 uur in de ochtend.

Lenteconcert op 15 april 2020
Op woensdag 15 april 2020 aanvang 14.00 uur treedt het RSO Midden-Brabant op in de Concertzaal te Tilburg. In het zaaltje hangt een flyer met uitgebreide informatie.

Themamiddag bij Boerke Mutsaers op 26 maart
Al in een aantal nieuwsbrieven hebben we jullie geattendeerd op de themamiddag die op donderdag 26 maart wordt georganiseerd. Samen met deze nieuwsbrief krijgen jullie ook een flyer, met meer informatie. Het belooft een erg leuke en interessante middag te worden. Jullie zijn van harte welkom. De entree is gratis.

ALV
De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Ook daar hebben we jullie al een aantal malen op geattendeerd. Vrijdagmiddag 3 april, om 14 uur starten we daarmee. De deur is open vanaf precies 13.30 uur. Koffie/thee, met uiteraard iets lekkers staat er voor jullie klaar. En een hapje later die middag zal daarbij niet ontbreken. Zie de laatste pagina van deze nieuwsbrief voor de agenda. Willen jullie die meenemen naar de ALV?

Tot slot
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 6 april weer tegemoetzien. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

Bestuur KBO De Goede Herder.

 

Hieronder de flyer van de themamiddag bij Boerke Mutsaers