logo
Kom Bij Ons
KBO De Goede Herder                                                                       Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                                         Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                               Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                                  BANK NL52 RABO 0357 5792 40
www.goedeherderzaal.nl                                                                                      K.v.K. 18074057

 

Nieuwsbrief maart 2023

Beste leden van KBO De Goede Herder,
De kiel alweer gewassen en schoon op de plank? De feestneuzen weer in de doos waar ze thuishoren? Of was het weer, net zoals voorgaande jaren, het carnavalsgedruis van een afstandje meemaken. Op Brabant TV, of gewoon de verklede mensen, van een afstandje bekijken in de winkels en straten van Kruikenstad. De echte carnavalsvierders blijven nog wel even herkenbaar door het zwarte kruisje op hun voorhoofd.

ALV

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op vrijdag 24 maart, om 14.00 uur. Het bestuur gaat u verantwoording afleggen over het reilen en zeilen van het afgelopen jaar, onder het genot van het gebruikelijke drankje en hapje. U bent van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. Inschrijven is niet nodig. Op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief treft u de agenda aan. Vriendelijk verzoek om die dan mee te nemen.

Samen eten

Vorige maand hebben we jullie bericht over het onverwachte en verrassende afscheid van Jurgen, onze cateraar van de afgelopen jaren. Wij, als bestuur, hebben na enig speurwerk een nieuwe cateraar gevonden. Het is Vincent geworden, eigenaar van het Kreitenhuys uit Udenhout. Daar runt hij niet alleen zijn bekende restaurant, maar ook als cateraar voor kleine en zeer grote partijen heeft hij, met succes, zijn sporen al ruimschoots verdiend.
Op 16 februari heeft hij bij ons zijn visitekaartje al afgegeven, door een prima drie-gangen menu te presenteren met zijn mensen. Vincent heeft ons direct het vertrouwen gegeven dat dit voor de toekomst wel goed zit.

Daarom kunnen jullie je weer inschrijven voor “samen eten” op 16 maart, vanaf 17.30 uur.
Zaal open 17.00 uur! Nogmaals het vriendelijk verzoek om niet eerder te komen.
Het menu op die avond zal zijn:

Vanaf vrijdag 3 maart zitten wij op vrijdag- en maandagmiddag tussen 13 en 14 uur weer klaar om jullie namen te noteren. Kosten zijn, inclusief drankjes en koffie of thee na, 15,00 per lid. Niet-leden betalen € 17,50. Inschrijven kan tot maandag 13 maart, 14.00 uur.
Gebruikelijk is om dit “samen eten” te plannen op de derde donderdag van de maand. Om diverse uiteenlopende redenen is dat in alle maanden van het tweede kwartaal dit jaar niet mogelijk. Wel goed om nu al te laten weten en op jullie kalender te noteren, de nieuwe data: 13 april, 25 mei en 22 juni.

Belastingaangifte 2022

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte. Ook dit jaar gaat Ad van Rooy (013 468 27 68) dat weer voor de leden van KBO De Goede Herder doen. Voor een machtigingscode kunt u ZELF telefonisch contact op te nemen met de Belastingdienst, telefoon: 088 1236555, om deze code op te vragen. Je hebt daar niet persé een Digid voor nodig maar je moet daarvoor wel je BSN en geboortedatum bij de hand houden. De mogelijkheid bestaat dat u al automatisch bericht hebt gehad van de belastingdienst. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de eventuele partner. 
Door omstandigheden is Ad van Rooy in maart niet in staat om de aangiftes voor jullie in te dienen. Hij neemt in ieder geval contact met je op als hij dit de laatste jaren ook al heeft gedaan, en jullie kunnen erop rekenen dat ze tijdig worden ingevuld en ingestuurd. Verzoek om Ad dus in maart niet te bellen.

Jubileum

We hebben het jullie al diverse keren laten weten, zaterdag 22 april gaan we ons 60-jarig jubileum groots vieren. En dat doen we lekker dichtbij, in de Tongerlose Hoef. We starten om 13.00 uur met een receptie voor genodigden. Jullie, als leden, worden tussen 14.00 uur en 14.30 uur verwacht.
Deze middag, met veel muziek, een praatje, een hapje, een drankje én een dansje voor de liefhebbers, mag je zeker niet missen. Het zal tot ca 18.30 uur duren. Noteer het in je agenda of op je kalender. Inschrijven is wel noodzakelijk, kosteloos natuurlijk. Hoe dat inschrijven mogelijk is, lezen jullie volgende maand. Nog tijd genoeg. En er zit geen maximum aan, alle leden zijn welkom.

Tot slot

De volgende ONS, het aprilnummer, komt uit op maandag 27 maart. Uiterlijk in die week wordt deze bij u bezorgd.
Nog even goed om te weten:

Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl.  Onder het kopje van KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Het blad ONS is ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/
Bestuur KBO De Goede Herder


KBO
Afdeling De Goede Herder
Algemene Ledenvergadering 2023 (Boekjaar 2022)
Vrijdag 24 maart 2023, 14.00 uur.
Agenda

Volgens schema treedt de voorzitter Nico Landsheer af. Nico stelt zich herkiesbaar.
Leden van KBO De Goede Herder hebben het recht zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan tot 24 maart 13.00 uur bij een van de huidige bestuursleden.