KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief mei 2019

Beste leden van KBO De Goede Herder. Prachtige Paasdagen waren het. Geen klagen over het weer, en hopelijk ook weer de voorbode voor zo’n fijne zomer als vorig jaar.

Samen eten
Samen eten was afgelopen najaar en winter weer een succes. In april zaten we zelfs weer met ruim 40 mensen aan tafel. Helaas kunnen we er vanaf deze maand geen vervolg op geven. Hemelvaartsdag en het niet beschikbaar zijn van het zaaltje, een week eerder door de Europese verkiezingen, zijn daar debet aan in mei. De zomermaanden Juni en juli organiseren we om andere redenen deze activiteit niet. In augustus starten we dus weer. Houd de nieuwsbrief in de gaten.

Contributie
Zoals afgesproken in de Algemene Leden Vergadering wordt, eind mei, automatisch de contributie geïncasseerd voor de mensen die een machtiging hebben afgegeven. Degene die dit niet hebben gedaan krijgen op papier een uitnodiging om te betalen. De contributie voor 2019 bedraagt € 22,-.

WMO en huishoudelijke hulp

Vanaf 1 januari 2019 is door de regering de eigen bijdrage voor alle maatwerkvoorzieningen WMO, die door een cliënt worden afgenomen, vastgesteld op ten hoogste € 17,50 per
4 weken. De bedoeling is om stapeling van zorgkosten en zorgmijding tegen te gaan.
De regeling geldt alleen voor maatwerkvoorzieningen. Tilburg heeft de huishoudelijke hulp niet geregeld via een maatwerkvoorziening maar als algemene voorziening. Dit heeft tot gevolg dat huishoudens in Tilburg met recht op huishoudelijke hulp slechter af zijn dan mensen elders in Brabant.
In Tilburg bedragen deze kosten, afhankelijk van het inkomen, tussen € 1,- en € 15,-. De maximale eigen bijdrage per 4 weken, bij de gebruikelijke 3 uren per week, is dan € 180,-.
Bert van ’t Laar, juridisch adviseur van KBO-Brabant, stelt dat Tilburg afwijkt van alle andere Brabantse gemeenten omdat het een alfahulp-voorziening kent (18K). Dit betekent dat er sprake is van een maatwerkvoorziening die wordt afgenomen via een persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente doet dit door cheques te geven aan de cliënt en deze heeft vervolgens een eigen werkgeversrelatie met de huishoudelijke hulp. Omdat het dus gaat om een PGB is er sprake van een maatwerkvoorziening en moet de huishoudelijke hulp dan ook vallen onder het maximale tarief van € 17,50 per 4 weken.
Een aantal KBO leden uit Tilburg die huishoudelijke hulp hebben, door 18K betaald met alfacheques, hebben via KBO Brabant de hulp ingeroepen van Bert van ’t Laar. Deze heeft de situatie aangekaart bij het ministerie en bij de ombudsman. Ook zijn bezwaarschriften bij de gemeente Tilburg ingediend.
Afwachten wat de reacties zijn.  
Als U ook huishoudelijke hulp heeft via 18K, met alfa-cheques, en u betaald teveel, kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Marieke Pette van KBO Brabant (073-6444066). Zij kan u adviseren en zo nodig in contact brengen met Bert van ’t Laar.

Brabantse spreuken en scheldnamen
Weet u nog uit uw jeugd wat het betekende om voor een ‘doerak’ te worden uitgemaakt? Een ‘doerak’ is een deugniet, een kleine wildebras. Mogelijk woonde er op het einde van de straat of in de naburige boerderij wel een ‘gathannes’. Een sul of een onhandige sukkel. Kent u nog ‘Van Gummigalgen’ een spotnaam met een vage betekenis voor een onduidelijk persoon? Het zijn allemaal nog bestaande of langzaam in de tijd wegzakkende ‘persoonskarakteriseringen’ die we maar voor het gemak overkoepelend ‘spot- en scheldnamen’ noemen.
Caspar van de Ven bracht in zijn boek ‘De Brabantse Spot- en Scheldnamen’ vele van deze woorden bij elkaar. Het 325 pagina’s dikke boek zal voor velen van u een feest van herkenning zijn, hoogstwaarschijnlijk zullen er nog meer woorden in staan die u niet kent, maar die toch een glimlach opwekken. De foto-illustraties in het boek zijn ook verrassend. De foto’s verwijzen naar een woord op de bladzijde. U kunt dus ook nog lekker puzzelen in het boek: welk woord hoort bij welke foto.
Het bestuur van KBO De Goede Herder heeft een restaantal van deze uitgave kunnen overnemen. Het boek kostte bij uitgave € 39,95. Leden van KBO De Goede Herder kunnen het boek bij ons voor € 10,00 aanschaffen en er zelf van genieten of cadeau doen.                We hebben er maar een bescheiden aantal, dus op is op.
Tegen betaling van € 10,- te verkrijgen bij onze secretaris Ton Brenders. Wie interesse heeft, Ton is op woensdag 8, maandag 13 en woensdag 15 mei tussen 13.00 uur en 15.00 uur in het zaaltje. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Voorjaarsreis
Zoals gebruikelijk hebben we weer een mooie voorjaarsreis voor u in petto. Ditmaal de Smokkeltocht, en wel op donderdag 13 juni. Het programma van die dag staat hieronder beschreven.
Plaats van vertrek: Petrus Canisiusstraat
Aanwezig 08.15 uur
Tijdstip van vertrek 08.30 uur
Verwacht tijdstip van terugkomst ca 20.00 uur.

Kosten € 42,50 p.p. Deze kunt u betalen bij inschrijven. Meld U tijdig aan. Want vol is vol. Introducees betalen € 17,50 meer. Wordt u echter lid van onze afdeling dan betaalt u ook maar € 42.50.
(eigen leden hebben wel voorrang op introducees. Dus mocht de bus onverhoopt vol zijn met eigen leden, dan krijgen introducees hun geld terug.)
Inschrijven kan elke maandag- en vrijdagmiddag van 13 tot 14 uur bij José en Betsie in het zaaltje. Er kan gebruik worden gemaakt van de “meedoenregeling”.

SMOKKELTOCHT EN TONPRATER
In het hart van de Brabantse Kempen ligt ”Party Centrum Antoine”, dicht bij het grensgebied van België.
Vandaar de ideale omgeving voor een spannende en leerzame dag vol met smokkelverhalen, bezichtigingen en leuke activiteiten. Wij nemen u mee terug in de tijd, waar doorgaans in de avond en nacht nogal wat gesmokkeld werd. U krijgt ook te zien waar dit gebeurde, een ervaren gids weet u hierover alles te vertellen, een dag om nooit te vergeten.
Via uw opstapplaats rijden we richting Soerendonk, waar u rond de klok van 09.30 uur wordt ontvangen met een kopje koffie en smokkelvlaai. Hierna krijgt u een presentatie te zien over het wel en wee van het smokkelen. Na de presentatie krijgt u een optreden van een bekende Brabantse Tonprater. U begint de morgen met een schaterlach.
Rond de klok van 13.00 uur staat er voor u een heerlijke koffietafel klaar. Waarna we daarna met de touringcar een prachtige smokkelroute gaan rijden o.l.v. een gids, met leuke bezienswaardigheden en een kleine stop aan de Achelse Kluis met diverse leuke winkeltjes en hun eigen Trappistenbrouwerij. Na de smokkelroute rijden we weer richting Soerendonk waar voor u een heerlijk diner klaarstaat. Na het diner rijden we weer richting uw opstapplaats.
Dagtocht is incl.: koffie met smokkelvlaai, presentatie, optreden van Tonprater, koffietafel, smokkelroute o.l.v. gids, diner, vervoer per luxe touringcar.

 

Tot slot
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 3 juni weer tegemoetzien. Wist u dat deze nieuwsbrief ook terug te lezen is op de site van www.goedeherderzaal.nl. Onder het kopje KBO kun je kiezen voor ‘nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.

Bestuur KBO De Goede Herder