KBO De Goede Herder                                                         Secretaris: Ton Brenders
Verenigingsgebouw:                                                                           Tel.: 06-29487101
Isidorusstraat 6, Tilburg                                                Email: ton.brenders@home.nl
Tel.: 013-4672871                                                    BANK NL93 ABNA 0455 4684 00
www.goedeherderzaal.nl                                                                       K.v.K. 18074057

 

 

Nieuwsbrief mei 2020

Beste leden van KBO De Goede Herder,

Dat we in vervelende tijden leven is een cliché. Er is al veel over gezegd en geschreven. Dagelijks bepaalt dit het nieuws en is het ons gesprek van de dag.
Zover ons bekend heeft geen enkel lid van onze afdeling hinder ondervonden van dit verschrikkelijke virus. Bij andere afdelingen heeft het virus wel toegeslagen. Ook het Kringbestuur van KBO Tilburg moest helaas melden dat het zeer gewaardeerd bestuurslid Sjef Robben hieraan is overleden.
We hebben jullie al laten weten dat het zaaltje zeker tot en met maandag 1 juni (2e Pinksterdag) gesloten zal zijn. Mocht het kort daarna wel weer opengaan, en met in achtneming van welke regels, dan laten we jullie dat in een extra nieuwsbrief weten in de laatste week van mei.
Ook op de website van de Goede Herder zaal zullen deze tussentijdse veranderingen te lezen zijn. Degenen die daar de mogelijkheden voor hebben kunnen deze actuele informatie lezen op:
www.goedeherderzaal.nl onder het kopje “Welkom” en dan “Informatie”.

Contributie 2020
Eind mei wordt automatisch de contributie geïncasseerd voor de mensen die een machtiging hebben afgegeven. Degene die dit niet hebben gedaan krijgen op papier een uitnodiging om de contributie handmatig te betalen. De contributie voor 2020 bedraagt € 23,00.

Najaarsreis
Niets is zeker dit jaar. Toch hebben wij het aangedurfd om alvast een datum vast te leggen voor een uitstapje. U begrijpt het, het is onder voorbehoud, en over de mogelijkheid tot inschrijven hoort u in de komende maanden. De datum die u alvast kunt noteren is donderdag 10 september.

Tot slot
De volgende ONS mét nieuwsbrief kunt u vanaf 8 juni weer tegemoetzien. Een week later dan normaal i.v.m. Pinksteren. Deze nieuwsbrief is ook terug te lezen op de site van www.goedeherderzaal.nl
Onder het kopje KBO kun je kiezen voor “nieuwsbrief” of “archief nieuwsbrieven”.
Vanaf mei is ONS ook digitaal beschikbaar via de site: https://www.kbo-brabant.nl/ons-magazine/

Bestuur KBO De Goede Herder

P.S.: Meimaand is Mariamaand. Op de achterzijde hebben we nog nieuws over de Hasseltse Kapel.
Beste leden van de KBO Tilburg en omstreken,
Veel inwoners van Tilburg en omliggende plaatsen brengen in mei een bezoek aan de Hasseltse Kapel. Een kaarsje aansteken, een rozenhoedje bidden, een snoepje kopen… het hoort allemaal bij die mooie traditie.
Dit jaar ziet de meimaand er voor de Hasseltse Kapel heel anders uit dan in andere jaren. Vanwege het coronavirus hebben we in maart en april alle activiteiten moeten annuleren en dat geldt ook voor de komende meimaand. Dat wil zeggen dat er geen optredens van koren, geen bedevaartsmissen en ook geen openluchtmis met Moederdag zullen plaatsvinden. Ook zullen er dit jaar geen snoepkramen aanwezig zijn.
We willen de kapel in de meimaand wel graag openhouden. Daarbij hebben we uw hulp nodig. We vragen u daarom alleen naar de kapel te komen (of maximaal met één andere persoon), om 1,5 meter afstand te houden en om ervoor te zorgen dat er nooit meer dan 8 personen tegelijkertijd in de kapel zijn. Als het al druk is in de kapel, kunt u buiten in het park even wachten. Zo geeft u andere mensen ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
In de meimaand gelden aangepaste openingstijden: van 09:00 tot 20:00 uur.
Ook bestaat de mogelijkheid dat de beheerder of een vrijwilliger van de kapel een kaarsje op verzoek aansteekt. Op die manier komt u niet naar de kapel, maar brandt er toch een kaarsje bij Maria!
Wie een kaarsje voor kracht wil ‘bestellen’, kan het juiste bedrag voor één of meerdere kaarsen overmaken naar bankrekening NL39 RABO 0191 2303 91 ten name van Stichting Beheer Hasseltse Kapel. In de omschrijving kan staan welke kaarsjes besteld worden. Bijvoorbeeld: 1 x noveen rood, 1 x noveen blauw of 1 x kaarsje. Er kan ook een intentie bij geschreven worden. De prijs van een noveenkaars (negen dagen) is €6,00 en een “gewoon” kaarsje kost €1,00.

Wij wensen u voor de komende periode veel gezondheid en kracht toe!
Namens het bestuur van de Stichting tot Beheer van de Hasseltse Kapel,

Matt Luysterburg, beheerder