Het Wandelboskoor

Het Wandelboskoor telt nu 34 leden en een rustend lid, met een stemverdeling van 14 sopranen, 10 alten, 5 tenoren en 3 bassen.
Het koor wordt begeleid door een organist en staat al sinds de oprichting onder leiding van de heer Matthieu Meijer.
De eerste doelstelling is en was vanaf het begin: het opluisteren van de eucharistievieringen.
Het streven hierbij is om de zang zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de teksten die tijdens de vieringen gebruikt worden en daarnaast de samenzang te bevorderen.
Dit laatste levert wel een spanningsveld op voor een koor.
Aan de ene kant wil het koor zo goed mogelijk voor de dag komen, en tracht het een evenwichtig geheel te bieden, aan de andere kant mag het gebodene niet zodanig zijn dat de mensen in de kerk niet meer mee durven of willen zingen.
De oplossing zoeken zij enerzijds in de afwisseling van koorzang en samenzang, anderzijds door enthousiast en uitnodigend te zingen.
Voelt u zich door dit verhaal aangesproken?

We repeteren op woensdag avond van 19.30 tot 21.30 in De Goede Herder Zaal.
Dan bent u van harte welkom op de eerstvolgende repetitie.

U kunt ook contact opnemen of nader informatie vragen via een van onderstaande nummers.

Anny Voskens, voorzitter, tel. 013 - 570 07 37

Frank van Dun, secretaris, tel. 013 - 536 55 06

Matthieu Meijer, dirigent, tel. (013) - 468 38 92.